آدرس : میرداماد ، مصدق جنوبی ، پلاک 4 ، واحد 10 | تماس : 02122905616 - 02122906126
ورود
|
ثبت نام
تلفن تماس 22905616-021 - 22906126-021
ورود
|
ثبت نام

درباره ما

درباره ما

به نـام او

گـروه تولیـدی و صنعـتی پـدیـده نقـش در سـال 1390 با هـدف تولیـد برتریـن کالاهای ایـرانی تاسیـس گردیـد. ایـن مجمـوعه از همان سـال های آغازیـن با تکـیه بر تجربـه های طـولانی مدیریـت مجمـوعه در زمینـه تولیـد محصـولات اداری و تحصیـلی، گیفـت های خاص تبلـیغاتی، با رویکـردی خلاقـانه، ضمن ایجـاد تحـول و نـوپردازی در ارائه خدمات چاپ و نـوآوری در طراحی، به سـرعت جای خود را در بازارهای کشـور باز نمـود و مورد استقبـال و رضایت مشتـریان قـرار گرفت.

مجمـوعه پـدیـده نقـش با پشتـوانه ی مدیریـت و پرسنـل سخـت کوش، در راستای گرایـش های نو اندیشـانه خود، از سـال 1390 برای اولیـن بار در ایـران، پس از انجـام تحقیقـات علمـی در بازار و ایجـاد گروه حرفـه ای انفـورماتیـک در این شـرکت، با راه انـدازی سفـارش اختصاصی آنـلاین سررسیـد و هدایـای تبلیـغاتی را برای مشتـریان خود ایجـاد نمـود که این طـرح به سرعـت با موفقیـتی بـزرگ روبه رو شـد.

مجمـوعه پـدیـده نقـش افتخـار دارد که راهگـشای ارائـه طـرح های سفـارش آنلایـن و ایـده سازی شمـا عزیزان در صنعـت چـاپ بوده و به عنـوان عامـلی محـرک در میـان اهالی این صنـف، از اینکه شـاهد افـزایش تعـداد موسسـات مختـلف با فـروش آنلایـن در دنیـای چـاپ میباشـد بسیـار خرسـند اسـت.

مشتریان ما

  پشتیبانی آنلاین
سوالات متداول
00:00
۱۴۰۰/۰۵/۱۳
منو کامل

همراه با پدیده نقش