کاغذ یدک کلاسور با تعداد برگ های مختلف بسته بندی می گردد. این کاغذ ها 70 گرم، با کیفیت، ضخیم و سفید رنگ هستند، در هنگام اتمام برگه های دفتر کلاسور می توانید آنها را جداگانه خریداری کنید و تا چندین سال از دفتر کلاسور خود استفاده کنید.
یدک کلاسورها به همراه دیوایدر یا جدا کننده ارائه می شوند. کارایی برگه های جدا کننده این است که موضوعات مختلف نوشته های خود را از هم جدا و متمایز کنید، و به شما کمک می کند مستقیم به بخشی از دفتر کلاسوری که به آن نیاز دارید مراجعه کنید.

نمایش دادن همه 9 نتیجه